DVC Intermezzo

Over ons

DVC Intermezzo is gelegen op de site van het voormalige ziekenhuis in de Bruggestraat in Menen. Het bevindt zich volledig gelijkvloers met veel lichtinval en mogelijkheden om buiten te vertoeven. In het dagverzorgingscentrum bieden wij verse maaltijden, een zinvolle dagbesteding en kwalitatieve zorg aan.

We hebben plaats voor 30 gebruikers. Iedereen die niet graag alleen is, zich eenzaam voelt of gewoon op zoek is naar sociaal contact, kan bij ons terecht, ongeacht een eventuele onderliggende problematiek. Om nog een betere ondersteuning te kunnen bieden, hebben onze medewerkers de opleiding tot referentiepersoon dementie gevolgd.

Visie en missie

Onze missie als DVC Intermezzo bestaat eruit om kwalitatieve zorg en dagbesteding op maat van de bezoeker te bieden, ongeacht leeftijd en mogelijkse onderliggende problematiek.

We willen een tweede thuis bieden aan onze bezoekers. Een plaats van ontmoeting, in de brede zin van het woord. We houden rekening met de verschillende wensen van de bezoekers en creëren ruimte voor individuele ontplooiing. Aan de hand van activiteiten in groep willen we de sociale contacten stimuleren en vereenzaming tegengaan. Het staat elke bezoeker vrij om al dan niet actief deel te nemen.

Binnen ons DVC stellen we de bezoeker centraal. Eenieder is een uniek individu met een eigen levensverhaal. Via zinvolle activiteiten of dagbesteding op maat, proberen we de zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Onze medewerkers scholen zich voortdurend bij, zodat we professioneel kunnen begeleiden op een vertrouwelijke manier. Ze hebben ook de titel van referentiepersoon dementie, wat een grote meerwaarde heeft over gepaste benaderingswijzen. Via deze manier proberen we hoogkwalitatieve zorg op maat te geven in een gestructureerde, maar huiselijke en gezellige sfeer.

Het begeleiden van en zorgen voor de bezoekers van het dagverzorgingscentrum kunnen we niet alleen. Het contact met de mantelzorgers vinden we uiterst belangrijk. Zo kunnen we de kwaliteit van leven optimaal vorm geven.

Binnen het DVC stellen we een aantal waarden voorop, die de missie helpen uitdragen:

  • Gastvrijheid

Iedereen is welkom, zowel de bezoekers als hun omgeving.

  • Respect

We hechten veel belang aan respect, zowel voor de ander als voor materiaal. Ieder contact wordt gelegd met een respectvolle houding . Ook de privacy wordt gerespecteerd. Alle medewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim.

  • Integriteit en empathie

Elke bezoeker wordt benaderd op een eerlijke en oprechte manier. De medewerkers worden getraind om zich op een professionele manier in te leven in de gevoelens van de gebruiker.

  • Kwaliteit

Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden constant bijgeschoold om in te kunnen spelen om de meest recente tendensen.

  • Behulpzaamheid

Bezoekers van het DVC hebben elk een verschillende graad van hulpbehoevendheid. Het team staat klaar om tegemoet te komen aan hun behoeften, zonder afbreuk te doen van de zelfstandigheid.

  • Vrijheid

Op alle gebied proberen we de gebruikers vrijheid te geven. Dit gaat onder andere over keuzes maken, vrije meningsuiting en religie. Elke bezoeker is vrij om al dan niet deel te nemen aan een activiteit of dagbesteding.

Dagindeling

Het DVC is elke weekdag geopend van 9u30 tot 17u30. In het weekend en op feestdagen zijn we gesloten.

Elke dag behouden we een vast ritme, zodat er duidelijkheid is voor de gebruikers.

9u30: onthaal en koffie

9u30 – 11u: activiteit

11u – 11u15: soepmoment

11u15 – 11u45: kleine activiteit / individueel moment

11u45 – 12u30: middagmaal

12u30 – 13u30: rustmoment / TV

13u30 – 14u: koffie met dessert

14u – 15u: activiteit

15u – 15u30: ontspanningsmoment met drankje

15u30 – 16u30: activiteit

16u30 – … : afronden van de dag

Een greep uit onze activiteiten

Elke maand maken we een nieuw schema met onze activiteiten. We proberen om het aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken, zodat er voor elk wat wils is.

De activiteiten kunnen fysiek zijn, zoals zitdansen, bowling of petanque. Een andere mogelijkheid is een cognitieve activiteit, waarbij we het geheugen trainen of stimuleren. Een kruiswoordraadsel, een quiz, memoryspel, … behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Soms gaan we ook creatief aan de slag! De decoratie die op tafel staat, maken we zo veel als mogelijk zelf. De zoektocht naar het mooiste stuk, wordt samen met de bezoekers gedaan.

Voor de liefhebbers staat er plantenverzorging op het programma.

Actieve deelname is bij ons nooit verplicht! Genieten van het gezelschap of nood aan een individueel moment kan altijd.

Dagprijs

De dagprijs bedraagt 21,71 euro. Hierin zijn inbegrepen:

De warme maaltijd

Dranken, koffie en dessert

Activiteiten

Verzorgings- en incontinentiemateriaal

Indien u wenst, kunt u vrijblijvend gebruik maken van het kapsalon (vaste prijslijst) en op aanvraag ook van de pedicure, manicure en gelaatsverzorging.

Daarnaast is het ook mogelijk om ontbijt (2.05 euro) en/of avondmaal (3.10 euro) bij ons te nuttigen, of mee te nemen voor thuis.

Verschillende mutualiteiten bieden een terugbetaling op de dagprijs van het dagverzorgingscentrum en op de vervoerskosten. Vraag ernaar!

Vervoer

Indien u zichzelf niet naar ons DVC kan verplaatsen, organiseren we aangepast (rolstoel) vervoer. ’s Morgens wordt u thuis opgehaald tussen 9u en 10u, en ’s avonds terug thuis afgezet tussen 17u en 18u.

Kostprijs: 0.65 euro per km met een minimumprijs van 3.25 euro per rit.

Woonzorgcentrum met bijkomende erkenning: "Jongdementie"

Sinds kort verkreeg WZC Groenhof een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.
Binnen ons WZC wordt er plaats aangeboden voor 12 personen.
We bieden een zinvolle dagbesteding en zorg op maat.
De bewoner staat steeds centraal, we gaan na wat de specifieke wensen/interesses zijn en proberen deze in de mate van het mogelijke te vervullen.
Daarnaast zorgen we voor het begeleiden en opvangen van de mantelzorgers van de persoon met jongdementie.
Om dit allemaal financieel haalbaar te maken genieten personen met jongdementie van een korting van 28,15 euro per dag.


Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.