Psychologische ondersteuning

In woon- en zorgcentrum Groenhof hechten we niet alleen belang aan de fysieke gezondheid van onze bewoners, maar wensen we ook onze aandacht te richten op de mentale gezondheid van de mensen. Sinds kort hebben we een klinisch psychologe, Eva, in huis. Een klinisch psychologe tracht aan de hand van gespreksvoering personen beter te begrijpen en helpt hen ondersteunen bij moeilijkheden.

Wanneer wordt de psychologe ingezet?

  • Wanneer mensen wensen te ventileren;
  • Rouwproces;
  • Depressieve gevoelens en/of klachten;
  • Psychosomatische klachten;
  • Individuele begeleidingen;
  • Overleg met arts of overige leden uit het multidisciplinaire team;
  • ...

Naast de ondersteuning voor de bewoners zelf, kunnen ook familieleden beroep doen op de psychologe. Deze begeleiding is zowel voor bewoners als voor familieleden volledig gratis.

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te regelen? Dan kunt u steeds terecht bij de psychologe Eva Hubaux via volgend mailadres: Turn on Javascript! 

Woonzorgcentrum met bijkomende erkenning: "Jongdementie"

Sinds kort verkreeg WZC Groenhof een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.
Binnen ons WZC wordt er plaats aangeboden voor 12 personen.
We bieden een zinvolle dagbesteding en zorg op maat.
De bewoner staat steeds centraal, we gaan na wat de specifieke wensen/interesses zijn en proberen deze in de mate van het mogelijke te vervullen.
Daarnaast zorgen we voor het begeleiden en opvangen van de mantelzorgers van de persoon met jongdementie.
Om dit allemaal financieel haalbaar te maken genieten personen met jongdementie van een korting van 28,15 euro per dag.


Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.