Palliatieve zorg

De basiskeuze is dat de bewoner in onze residentie zijn levenseinde mag doorbrengen.

Een rusthuis is een plaats waar geregeld bewoners overlijden. Er dient dan ook een bijzondere bekwaamheid in de begeleiding van deze, voor iedereen moeilijke momenten, te zijn.

De basiskeuze is dat de bewoner in Residentie Groenhof-Intermezzo zijn levenseinde mag doorbrengen. Dit betekent dat terminale bewoners zo lang mogelijk in Residentie Groenhof-Intermezzo verzorgd worden. Hiertoe dienen de principes van palliatieve zorgverlening geïntroduceerd te worden. Het personeel zal hiervoor aanvullende opleiding volgen. Een goede samenwerking met de huisartsen is noodzakelijk. Een palliatief referentiepersoon krijgt aanvullende opleiding en heeft een coördinerende taak.

Bijzondere aandachtspunten in dit proces, zowel naar bewoners als naar de familie, zijn:

  • sereniteit
  • afronden van het leven
  • afscheid nemen
  • bezorgdheid en angst
  • psychologische begeleiding
  • comfortzorg en pijnbestrijding
  • de omgeving waarin het overlijden plaatsvindt
  • religie, symbolen en symboliek

Ook na het overlijden wordt de grootste sereniteit verwacht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de opvang van de familieleden. Onmiddellijk na het overlijden en in overleg met de familie wordt een begrafenisondernemer verwittigd. In samenspraak met deze begrafenisondernemer wordt enkel een basislijktooi verzorgd of wordt voor een volledige lijktooi gezorgd.

Na vervulling van de administratieve formaliteiten en nadat de familie de kans gehad heeft om een laatste groet te brengen wordt de overledene overgebracht naar het mortuarium van de begrafenisondernemer.

De familie wordt uitgenodigd om af en toe nog eens langs te komen in Residentie Groenhof-Intermezzo, zodat zij nog in contact kunnen blijven met medebewoners van hun familielid.

Woonzorgcentrum met bijkomende erkenning: "Jongdementie"

Sinds kort verkreeg WZC Groenhof een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.
Binnen ons WZC wordt er plaats aangeboden voor 12 personen.
We bieden een zinvolle dagbesteding en zorg op maat.
De bewoner staat steeds centraal, we gaan na wat de specifieke wensen/interesses zijn en proberen deze in de mate van het mogelijke te vervullen.
Daarnaast zorgen we voor het begeleiden en opvangen van de mantelzorgers van de persoon met jongdementie.
Om dit allemaal financieel haalbaar te maken genieten personen met jongdementie van een korting van 28,15 euro per dag.


Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.