Logopedie

Logopedie, is dit niet enkel voor kinderen? Nee, logopedie kan ook heel belangrijk zijn voor volwassenen en voor ouderen. Sommige personen kunnen problemen hebben om hun woorden te vinden, anderen hebben problemen met de bewegingen van de mond en tong tijdens het spreken. Tot slot kunnen personen ook vaak moeite hebben om te begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt. Dit zorgt natuurlijk voor grote problemen in de communicatie met onze bewoners.

Logopedie gaat niet alleen over spraak en taal, maar ook over het slikproces. Ouder worden gaat vaak gepaard met krachtverlies van de spieren. Ook bij het slikken zijn er veel spieren betrokken. Hierdoor wordt eten en drinken soms minder krachtig doorgeslikt dan normaal en bijgevolg zullen deze bewoners zich vaker verslikken.

Wat kan de logopedist aan deze problematieken doen?

  • Spraaktherapie gericht op de motoriek van het spreken
  • Taaltherapie gericht op woordvinding en/of taalbegrip
  • Slikevaluaties uitvoeren
  • Voedingsaanpassingen doorvoeren aangepast aan de slikproblemen van de bewoners

Bij bewoners met dementie is het natuurlijk moeilijk om met logopedie te zorgen voor verbetering van de communicatieve problemen. Wat we wel kunnen doen is het afremmen van de achteruitgang van de communicatie.

Hebt u nog vragen? Dan kan u zeker terecht bij onze logopediste Manou Soetaert. U kan haar ook contacteren via het mailadres Turn on Javascript!.

Woonzorgcentrum met bijkomende erkenning: "Jongdementie"

Sinds kort verkreeg WZC Groenhof een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.
Binnen ons WZC wordt er plaats aangeboden voor 12 personen.
We bieden een zinvolle dagbesteding en zorg op maat.
De bewoner staat steeds centraal, we gaan na wat de specifieke wensen/interesses zijn en proberen deze in de mate van het mogelijke te vervullen.
Daarnaast zorgen we voor het begeleiden en opvangen van de mantelzorgers van de persoon met jongdementie.
Om dit allemaal financieel haalbaar te maken genieten personen met jongdementie van een korting van 28,15 euro per dag.


Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.