Bezigheid

Animatie, sociaal contact, hobby's, bijleren, uitstappen

1. Animatie

Animatie is geen vakje op zichzelf maar vormt een onderdeel van het dagelijkse leven. Hierbij kan zowel aandacht gegeven worden aan "actieve" activiteiten als aan "passieve" activiteiten. Een aantal activiteiten zullen georganiseerd worden om bij te blijven met de gebeurtenissen in de wereld(b.v. krant lezen), andere hebben dan weer het fit zijn en blijven voor ogen (turnen, dansen, knutselen ten behoeve van vingerritmiek, …), nog andere zijn meer gericht op het amusement (feestjes, kaarten, gezelschapsspelen, filmvoorstelling, uitstappen, …).

Uitgangspunt is dat er iedere dag activiteiten dienen plaats te vinden in de namiddag.

Voor de algemene uitwerking staat een animatieverantwoordelijke in. Zij wordt hierin bijgestaan door personeelsleden. De animatieverantwoordelijke stelt een maandelijkse kalender op die aan de bewoners bezorgd wordt.

Het staat de bewoners vrij om al dan niet aan de activiteiten deel te nemen. Belangrijk hierbij is wel dat de activiteiten niet naar een deel van de bewoners mag gericht zijn, maar dat iedereen op geregelde tijdstippen aan zijn trekken dient te komen, ongeacht hun validiteit.

Bijzondere aandacht wordt er aan de verjaardagen van de bewoners gegeven. Enerzijds is er de gemeenschappelijke viering met alle bewoners van Residentie Groenhof-Intermezzo van hun verjaardag en anderzijds wordt hen ook de mogelijkheid gegeven om op een intieme basis met een aantal familieleden hun verjaardag te vieren, waarbij de bewoner hen uitnodigt voor een feestmaaltijd, in de daarvoor voorziene polyvalente zaal. 

Activiteiten september 2022

Activiteiten augustus 2022

Activiteiten juli 2022

2. Sociaal contact

Het centrum van het sociaal leven in Residentie Groenhof-Intermezzo wordt geconcentreerd in de polyvalente zaal en in de verschillende zithoeken in de residentie . Dit zijn de ontmoetingsplaatsen voor de bewoners bij uitstek.

Indien gewenst moet iedereen zich kunnen terugtrekken op zijn/haar kamer en daar de rust vinden. Bezoekers moet men ten allen tijde kunnen ontvangen. Bezoekbeperkingen zijn er niet, enkel tijdens de verzorgingsmomenten wordt van de bezoekers enige discretie verwacht. Er zijn ook geen beperkingen inzake wie op bezoek mag komen.

Daarenboven dient iedere bewoner de mogelijkheid te hebben en zelfs gestimuleerd te worden om aan activiteiten buiten het huis deel te nemen. Transport staat ter beschikking.

Periodiek wordt een activiteit georganiseerd waarbij of familie of buurtbewoners of andere externen betrokken worden. Verenigingen in de omgeving worden aangespoord om activiteiten op te zetten voor de bewoners.

De (achter)kleinkinderen krijgen een bijzondere rol. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd waar zij bij betrokken worden.


3. Hobby's

Bij de opname wordt geïnformeerd naar de hobby's van de bewoners, dit wordt genoteerd in de sociale anamnese. Zij zullen gestimuleerd worden om deze verder te blijven zetten. Hobby's van bewoners worden als meerwaarde voor alle bewoners gezien en worden dan ook geïntegreerd in de activiteiten voor de bewoners.

Indien mogelijk worden er activiteiten opgezet waarbij bewoners met hun hobby's naar buiten komen (koorzang, schilderijen, knutselwerkjes, …).


4. Ontwikkelen van bekwaamheden en bijleren

Opname in een rusthuis betekent niet dat men geen nieuwe bekwaamheden meer kan verwerven of niets meer kan bijleren. In de activiteitenkalender zal er voldoende aandacht zijn om met nieuwe zaken te experimenteren. Er wordt niet enkel bij de vertrouwde activiteiten gebleven, maar regelmatig wordt iets nieuws ontwikkeld.


5. Uitstappen

Er zijn diverse gradaties in uitstappen. Eenmaal per jaar wordt een daguitstap voorzien naar zee. Familieleden en leden van de vriendenkring zijn van harte welkom op deze uitstappen. Bij mooi weer worden ook uitstappen voorzien naar plaatsen in de nabijheid.

Woonzorgcentrum met bijkomende erkenning: "Jongdementie"

Sinds kort verkreeg WZC Groenhof een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.
Binnen ons WZC wordt er plaats aangeboden voor 12 personen.
We bieden een zinvolle dagbesteding en zorg op maat.
De bewoner staat steeds centraal, we gaan na wat de specifieke wensen/interesses zijn en proberen deze in de mate van het mogelijke te vervullen.
Daarnaast zorgen we voor het begeleiden en opvangen van de mantelzorgers van de persoon met jongdementie.
Om dit allemaal financieel haalbaar te maken genieten personen met jongdementie van een korting van 28,15 euro per dag.


Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.